Najbližšie zápasy: Bánová - MŠK  PB (Muži) - 17.7. 18:00 ; Prievidza - MŠK PB (St. a ml. žiaci) - 17.7. 10:00 , 12:00 ; KNM - MŠK PB (St. a ml. dorast) - 18.7.